Fasting

Fasting
Alle pasienter som skal ha narkose eller sedasjon, må være fastende når de møter til behandling, for å forhindre at mageinnhold kommer ned i lungene.

Regler for fasting:
1. Du kan spise og drikke inntil 6 timer før narkosen/sedasjonen, og ellers drikke saft eller vann inntil 2 timer før. 2. Du bør ikke røyke, spise pastiller eller tyggegummi den dagen du skal opereres, fordi dette kan gi økt produksjon av magesyre som kan medføre risiko ved narkose.