Narkose/anestesi

Generell anestesi (narkose)
For pasienter som har ukontrollerbar angst for tannbehandling eller ekstremt plagsom brekningsrefleks. Narkose kan også være ønskelig og nødvendig for å få gjennomført et meget stort behandlingsprogram i løpet av en enkelt behandlingsøkt (inntil 6 timer).

Hvilke pasienter passer dette for?
Vi tilbyr narkose til pasienter i aldersgruppen 10 til 70 år Pasientene skal være ved god helse. Dersom de har kroniske lidelser, skal disse være velregulert og behandlet.

For tannbehandling vil vi vanligvis kreve at det ikke foreligger sykelig overvekt, alvorlig lungesykdom, dårlig regulert diabetes mellitus eller ustabil hjertesykdom (angina pectoris).

Det er viktig at alle relevante helseopplysninger er tilgjengelige før pasienten legges i narkose. I noen tilfeller kan det være aktuelt å ha pasienten til vurdering og undersøkelse hos anestesilegen før pasienten møter for behandling.

I utgangspunktet ønsker vi ikke å tilby narkose til barn, da de som oftest har gode tilbud gjennom det offentlige. Vi er ikke som standard oppsatt med utstyr tilpasset for barn og har heller ikke narkose gass tilgjengelig om barnet ikke kan innledes med intravenøs tilgang.

Spesialcase kan diskuteres.