Priser

Oppdatert 10.06.14

Alle våre priser er tilgjengelig hos klinikker vi har inngått avtale med.
Hvilke klinikker/senter dette er finnes på disse nettsidene.
Klinikken/senteret fører utgiftene for narkosen eller sedasjonen inn i regning til pasienten.
Faktura blir sendt klinikken/senteret kort tid etter at behandling er utført.