Ved hjemreise

  1. Du kan ikke kjøre bil eller annet motorisert kjøretøy selv første døgn etter å ha fått narkose.
  2. Pasienter kan reagere ulikt på narkose og medikamenter. Mange pasienter kan ha problemer med å huske informasjon som blir gitt og vil finne det trygt å ha en kjent voksen å være sammen med.