Skip to main content

Fasting

Alle pasienter som skal ha narkose eller sedasjon, må være fastende når de møter til behandling, for å forhindre at mageinnhold kommer ned i lungene.

Regler for fasting
1. Du kan spise og drikke inntil 6 timer før narkosen/sedasjonen, og ellers drikke saft eller vann inntil 2 timer før.

2. Du bør ikke røyke, spise pastiller eller tyggegummi den dagen du skal opereres, fordi dette kan gi økt produksjon av magesyre som kan medføre risiko ved narkose.

Faste
Alle som skal ha narkose/sedasjon må være fastende. Dette er for å unngå at mageinnhold kommer ned i lungene dine, da svelgrefleksen blir nedsatt i forbindelse med narkose/sedasjon.

Du skal ikke spise fast føde eller drikke melkeprodukter de 6 siste timene før behandling. Du kan heller ikke røyke, snuse eller tygge tyggegummi de 2 siste timene før behandling. Du kan imidlertid drikke kaffe, te, vann eller saft inntil 2 timer før behandling.

Eksempel: Dersom du skal til behandling kl 08, vil det si at du ikke kan spise frokost, men du kan drikke vann/saft/kaffe/te inntil kl 06. Dersom du skal til behandling kl 13, kan du spise en lett frokost innen kl 07, og drikke vann/saft/kaffe/te inntil kl 11.

Fasteregler for barn < 12 år
Barn skal ikke spise fast føde eller drikke kumelk de 6 siste timene før narkose. Små barn kan få morsmelk/morsmelkerstatning, banan eller yoghurt inntil 4 timer før narkose. Alle barn kan drikke vann eller saft inntil 1 time før narkose.

Faste medisiner
Dersom du bruker faste medisiner kan du ta disse til vanlig tid sammen med litt vann. Spesielt viktig er det at du tar dine faste medisiner dersom du har epilepsi, annen nevrologisk sykdom, eller astma/KOLS. *Unntak: Dersom du bruker spesielle medisiner for høyt blodtrykk, som ACE-hemmer eller Angiotensin II-reseptorblokker, skal du ikke ta disse på behandlingsdagen, da dette kan gi alvorlig blodtrykksfall kombinert med narkosemedisinene. Dersom du har diabetes og bruker insulin, må du ta hensyn til at du er fastende og justere insulindosen etter dette. Vi ønsker også at du tar med insulin.