Skip to main content

Kontrollert sedasjon

Anbefales til pasienter som ikke klarer å gjennomføre undersøkelse og tannbehandling selv etter samtale og evt bruk av benzodiazepiner, (Valium/Flunitrazepam, etc)

Det er mange grader av sedasjon – alt fra relativ våken, men rolig pasient, til en som er døsende, men lett vekkbar.

Hos tannlegepasienter innebærer kontrollert sedasjon at pasienten hele tiden er kontaktbar, rolig og kan samarbeide godt under tannbehandlingen.

Det tilstrebes at pasienten beholder evnen til å holde frie luftveier og ha egen respirasjon. Graden av sedasjon bestemmes ut fra pasientens eget ønske, type og lengde på behandlingen.

Kommunikasjon og samarbeid er viktig for å oppnå en god situasjon for pasienten og arbeidsforhold for tannlegen.

Pasienter som skal ha sedasjon, må være fastende på samme måte som pasienter som skal få narkose.