Skip to main content

Kroniske sykdommer

Dersom du har kronisk sykdom vil vi gjerne ha informasjon om dette for å kunne i vareta din sikkerhet under narkosen. Noen pasienter er for syke til å kunne få narkose på tannlegekontoret og må eventuelt henvises til sykehus for behandling.

Dette kan gjelde alvorlig lungesykdom (spesielt KOLS), dårlig regulert diabetes, alvorlig overvekt (BMI >35) eller ustabil hjertesykdom (f.eks hjertekrampe/angina pectoris).