Om oss i Fast Track

Fast Track ble stiftet i 2003 av overleger med mange års erfaring fra Anestesiavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus. Vi har gjennom årene opparbeidet oss betydelig kompetanse og erfaring med anestesiservice til tannklinikker spesielt, men også til andre klinikker som har behov for anestesiservice.

I vårt tilbud inngår komplett anestesiteam med anestesilege og anestesisykepleier, alt medisinsk utstyr og forbruksmateriell. Vi har vår base i Stavanger, men er mobile og har pr dd virksomhet ved tannklinikker flere steder i Norge.

Johan Peder Smedvig

Spesialist i anestesiologi

Harry Mikkelsen

Spesialist i anestesiologi

Gry Winther

Overlege – Spesialist i anestesiologi

Ingunn Garnes

Anestesisykepleier

Solveig Lovise Lunde

Anestesisykepleier

Brit Brenna Ramberg

Anestesisykepleier

Anne Endresen

Anestesisykepleier

Ingrid Hodne Voll

Daglig leder/anestesisykepleier