Skip to main content

Ved hjemreise / etter narkose

• De fleste våkner raskt etter denne formen for narkose, og kan dra hjem i løpet av en times tid.
• Det er svært sjelden man opplever kvalme etterpå. Man kan være litt «frysen» og skjelve litt, dette er helt ufarlig og går raskt over.
• Du kan ikke kjøre bil eller annet motorisert kjøretøy selv første døgn etter å ha fått narkose.
• Pasienter kan reagere ulikt på narkose og medikamenter. Mange pasienter kan ha problemer med å huske informasjon som blir gitt og vil finne det trygt å ha en kjent voksen å være sammen med.
• Etter narkose kan man være trøttere enn normalt og ha redusert oppmerksomhet og reaksjonsevne. Det er derfor forbudt å kjøre bil eller andre motoriserte fartøy den dagen du har hatt narkose.
• Du må hentes av en voksen person, og du bør også ha en voksen person hos deg resten av døgnet.